Green Bay Garden Hạ Long

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Bim Group

Giá (m²): 18 tr/m2

Tỉnh thành: Hạ Long

Số block: 2

Số căn: 1428 căn

Số tầng: 28

Trạng thái: 18 tr/m2

Green Bay Garden Hạ Long

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

28

Số căn:

1428 căn

Giá (m²):

18 tr/m2

Tỉnh thành:

Hạ Long