Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Khang Điền

Giá (m²): 27 tr/m2

Tỉnh thành: Bình Chánh

Số block: 5

Số căn: 1.310 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

5

Số tầng:

20

Số căn:

1.310 căn

Giá (m²):

27 tr/m2

Tỉnh thành:

Bình Chánh