Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Alpha King

Giá (m²): 11.000$ - 13.000$/m2

Tỉnh thành: Quận 1

Số block: 2

Số căn: 1.076 căn

Số tầng: 49

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Alpha City

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

49

Số căn:

1.076 căn

Giá (m²):

11.000$ - 13.000$/m2

Tỉnh thành:

Quận 1