The Centennial BaSon

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Alpha King

Giá (m²): 12.000 $/m2

Tỉnh thành: Quận 1

Số block: 1

Số căn: 410 căn

Số tầng: 46

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

The Centennial BaSon

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

46

Số căn:

410 căn

Giá (m²):

12.000 $/m2

Tỉnh thành:

Quận 1