Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: An Khang

Giá (m²): 163 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 1

Số block: 2

Số căn: 515 căn

Số tầng: 26

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

The MARQ

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

26

Số căn:

515 căn

Giá (m²):

163 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 1