The Grand Manhattan

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Novaland

Giá (m²): 160 tr/m²

Tỉnh thành: Quận 1

Số block: 3

Số căn: 967 căn

Số tầng: 39

Trạng thái: Đang Mở Bán

The Grand Manhattan

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

39

Số căn:

967 căn

Giá (m²):

160 tr/m²

Tỉnh thành:

Quận 1