Sunshine Continental

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Sunshine Group

Giá (m²): 3000$

Tỉnh thành: Quận 10

Số block: 5

Sunshine Continental

Loại:

Căn hộ

Số block:

5

Giá (m²):

3000$

Tỉnh thành:

Quận 10