Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Đất Xanh Group

Giá (m²): 2.1⁺ tỷ

Số block: 2

Số căn: 626 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Opal Riverside

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

20

Số căn:

626 căn

Giá (m²):

2.1⁺ tỷ