Cho thuê căn hộ Pearl Plaza 2 phòng ngủ

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 96 m2 Mã tin: PP 8X96F Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 92 m2 Mã tin: PP 8X97 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 92 m2 Mã tin: PP 7X97 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 92 m2 Mã tin: PP 8X97 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1300 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 101 m2 Mã tin: PP 7598 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 24 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 96 m2 Mã tin: PP 8X96E Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 26 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 96 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1400 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 96 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1500 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 96 m2 Mã tin: PP 8X96C Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 23 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 96 m2 Mã tin: PP 8896 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339