Cho thuê căn hộ Saigon Pearl 2 phòng ngủ

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 86 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 950 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 950 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339