Cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 1 phòng ngủ

Giá cho thuê: 20 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: SWP TR-8991 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 23 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: SWP TR-7X97 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 20 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: SWP TR-7991 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 18 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: SWP TR-5697 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 19 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: SWP TR-8797 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 16 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 55 m2 Mã tin: SWP TR-6X95 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 22 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: SWP TR-8X91 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 21 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 55 m2 Mã tin: SWP TR-7X96 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 24 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 55 m2 Mã tin: SWP TR-7X95 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 22 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 55 m2 Mã tin: SWP TR-9X96 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 26 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 55 m2 Mã tin: SWP TR-8992 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 22 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 55 m2 Mã tin: SWP TR-5995 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339