Cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 2 phòng ngủ

Giá cho thuê: 1100 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 97 m2 Mã tin: SWP TR-9089 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 106 m2 Mã tin: SWP VA-7687 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 101 m2 Mã tin: SWP VA-8697 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1400 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 104 m2 Mã tin: SWP BA-7792 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 97 m2 Mã tin: SWP TR-9189 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 28 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 116 m2 Mã tin: SWP VA-7690 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1500 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 103 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1600 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 103 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1600 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 106 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1300 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 106 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 30 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 97 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 35 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 97 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339