Cho thuê căn hộ Sunwah Pearl 3 phòng ngủ

Giá cho thuê: 1800 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 123 m2 Mã tin: SWP BA-7190 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1600 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 124 m2 Mã tin: SWP BA-9094 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1500 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 125 m2 Mã tin: SWP BA-8398 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2200 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 128 m2 Mã tin: SWP VA-7891 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1700 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 131 m2 Mã tin: SWP VA-6X85 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1800 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 125 m2 Mã tin: SWP BA-7298 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2300 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 131 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2000 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 131 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2600 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 122 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2500 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 122 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339