Cho thuê căn hộ Thảo Điền Pearl 3 phòng ngủ

Giá cho thuê: 1300 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 137 m2 Mã tin: TDP B-8793 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1400 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 132 m2 Mã tin: TDP A-7393 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1350 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 116 m2 Mã tin: TDP A-7793 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 134 m2 Mã tin: TDP A-7895 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1300 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 134 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1300 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 137 m2 Mã tin: TDP A-8093 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 134 m2 Mã tin: TDP A-8595 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1500 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 134 m2 Mã tin: TDP B-8295 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1500 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 132 m2 Mã tin: TDP A-8091 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339