Cho thuê căn hộ The Manor 3 phòng ngủ

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 118 m2 Mã tin: T7-9097 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 118 m2 Mã tin: T7-9592 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1250 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 157 m2 Mã tin: T8A-7597 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 164 m2 Mã tin: T8A-7798 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 16 triệu/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 100 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 157 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 150 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1300$/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 157m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 23 triệu/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 110 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 26 triệu/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 125 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 Diện tích: 139 m² Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339