Mặt bằng dự án căn hộ Akari City Giai đoạn 1

Mặt bằng dự án Akari City giai đoạn 1 có quy mô gồm 6 Block từ Akari 1 – 6 cao 21 tầng. Dự án Akari City cung cấp ra thị trường 1862 căn hộ có diện tích từ 56m2 – 121m2.

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami

Mặt bằng căn hộ Akari City Giai đoạn 1

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami

Mặt bằng căn hộ tòa Akari 1

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 1 Tầng 3
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 1 Tầng 4 – 21

Mặt bằng căn hộ tòa Akari 2

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 2 Tầng 3
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 2 Tầng 4 – 21

 

Mặt bằng căn hộ tòa Akari 3

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 3 Tầng 3
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 3 Tầng 4 – 21

Mặt bằng căn hộ tòa Akari 4

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 4 Tầng 3
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 4 Tầng 4 – 21

 

Mặt bằng căn hộ tòa Akari 5

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 5 Tầng 3
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 5 Tầng 4 – 21

Mặt bằng căn hộ tòa Akari 6

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 6 Tầng 3
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Mặt bằng căn hộ tòa Akari 6 Tầng 4 – 21

Thiết kế căn hộ Akari City Giai đoạn 1

Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn F diện tích 56m2 – Thiết kế 2PN & 1WC
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn B diện tích 79,16m2 – Thiết kế 2PN & 2WC
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn E diện tích 75,13m2 – Thiết kế 2PN & 2WC
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn J diện tích 83,18m2 – Thiết kế 2PN & 2WC
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn H diện tích 97,27m2 – Thiết kế 3PN & 2WC
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn H1 diện tích 102,02m2 – Thiết kế 3PN & 2WC
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn k diện tích 104,05m2 – Thiết kế 3PN & 2WC
Mặt bằng Toà S10.01 The Origami
Căn D & G diện tích 121,17m2 – Thiết kế 3PN & 3WC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339