Mặt bằng Landmark 81 Vinhomes Central Park

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Landmark 81 Vinhomes Central Park

  • Số tầng: 81 tầng
  • Số lượng căn hộ/sàn: 10 – 20 căn
  • Số lượng thang máy: 26 thang máy
  • Số lượng thang thoát hiểm: 2 thang
  • Chiều rộng hành lang: 1,8m
  • Tầng hầm để xe (tầng B2, B3)
  • Căn hộ từ 1, 2, 3, 4 phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ Landmark 81 Vinhomes Central Park

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 6

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 7 – 10

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 11

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 12 – 14

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 15

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 16 – 17

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 18

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 19-20

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 22

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 23-26

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 27

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 28-30

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 31

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 32 – 40

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 41

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 42

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 43

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 44

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

Mặt bằng Landmark 81 Tầng 45

Mặt bằng Toà S6.03 The Origami

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339