Mặt bằng nhà phố Soho The Global City

Mặt bằng dự án nhà phố Soho The Global City được chia thành 5 tiểu khu với tổng 915 sản phẩm bao gồm nhà phố và shophouse. Hiện tại chủ đầu tư Masterise Homes đã công bố 9 mẫu layout nhà phố thương mại.

Mặt bằng căn hộ Precia

Loại Sản PhẩmDiện Tích ĐấtSố Lượng
Loại 1A95m2.146 căn.
Loại 1B95m2.215 căn.
Loại 1C95m2.199 căn.
Loại 1D95m2.164 căn.
Loại 2A133m2 là căn góc.6 căn.
Loại 2C133m2 là căn góc.34 căn.
Loại 3A141m2 là căn góc.5 căn.
Loại 3C139.5m2 là căn góc.12 căn.
Loại 4A92m2 là căn góc.11 căn.

Mặt bằng Soho The Global City

Mặt bằng căn hộ Precia

Thiết kế nhà phố Soho The Global City

Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 1A
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 1B
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 1C
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 1D
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 2A
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 2C
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 3A
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 3C
Mặt bằng căn hộ Precia
Thiết kế nhà phố Soho The Global City – Type 4A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339