Sunrise City View Cho Thuê

Giá cho thuê: 1000 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 105 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1000 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 105 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 20 triệu/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 99 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 105 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 18 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 17 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 16 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 17 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 18 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 16 triệu/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 9 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 39 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 9,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 39 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339