Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 1300 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 79 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 69 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 68 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 78 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 68 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 68 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 68 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 68 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1000 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 83 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 83 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 68 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1200 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 78 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339