Lancaster Eden Villa

Loại: Biệt Thự

Chủ đầu tư: Trung Thủy

Giá (m²): 230tr/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số căn: 14

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Lancaster Eden Villa

Loại:

Biệt Thự

Số căn:

14

Giá (m²):

230tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 2