Mặt bằng Duplex Masteri Centre Point

Mặt bằng Duplex Masteri Centre Point Tòa A

Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence

Thiết kế Duplex Masteri Centre Point Tòa A

Mặt bằng Duplex Masteri Centre Point Tòa B

Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence

Thiết kế Duplex Masteri Centre Point Tòa B

Mặt bằng Duplex Masteri Centre Point Tòa C

Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence

Thiết kế Duplex Masteri Centre Point Tòa C

Mặt bằng Duplex Masteri Centre Point Tòa D

Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence

Thiết kế Duplex Masteri Centre Point Tòa D

Mặt bằng Duplex Masteri Centre Point Tòa E

Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence Tiện ích đẳng cấp tại The Aston Luxury Residence

Thiết kế Duplex Masteri Centre Point Tòa E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339