Thiết kế căn hộ Duplex như ‘gallery’ thu nhỏ ở Tây Hồ