Cho Thuê Căn hộ Masteri Thảo Điền 1 phòng ngủ

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 51 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 51 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 $/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 48 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 48 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 $/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 55 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 630 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 49 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 49 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 48 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 48 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 620 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 48 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339