Cho Thuê Căn hộ Masteri Thảo Điền 2 phòng ngủ

Giá cho thuê: 700 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 66 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 64 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 64 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 700 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 64 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 63 m2 Mã tin: T8A-9298 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 600 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 63 m2 Mã tin: T8A-9498 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 64 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 64 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 780 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 64 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 64 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 70 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339