Cho Thuê Căn hộ Masteri Thảo Điền 3 phòng ngủ

Giá cho thuê: 850 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 91 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 92 m2 Mã tin: T8B-6696 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 92 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 92 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 91 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 91 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 94 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1050 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 94 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1050 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 94 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 94 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 94 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1100 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 92 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339