Cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 1 phòng ngủ

Giá cho thuê: 13 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L5-8488 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 15 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L3-8587 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 14 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L3-7287 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 15 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 14 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: L4-6193 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 14 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 53 m2 Mã tin: L5-7895 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 12 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L3-6789 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 12,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L3-8489 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 11,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L3-9X89 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 12 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L4-6X86 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 12,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L4-9386 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 13 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 50 m2 Mã tin: L4-8X86 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339