Nhơn Hội New City

Loại: Đất Nền

Chủ đầu tư: Phát Đạt

Giá (m²): 1.39 tỷ/nền

Tỉnh thành: Quy Nhơn

Số căn: 1000 nền

Nhơn Hội New City

Loại:

Đất Nền

Số căn:

1000 nền

Giá (m²):

1.39 tỷ/nền

Tỉnh thành:

Quy Nhơn