Loại: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Gotec Land

Giá (m²): 37 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 6

Số block: 1

Số căn: 286 căn

Số tầng: 16

Saigon Asiana

Loại:

Căn Hộ

Số block:

1

Số tầng:

16

Số căn:

286 căn

Giá (m²):

37 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 6