Loại: Nhà Phố

Giá (m²): 22 tr/m2

Số căn: 292 nền

Số tầng: 3

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

South Riverside

Loại:

Nhà Phố

Số tầng:

3

Số căn:

292 nền

Giá (m²):

22 tr/m2