Cầu Vàm Cống nối liền Cần Thơ với Đồng Tháp – Thông Xe – Thu hút Nguồn Đầu Tư