Cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park 2 phòng ngủ

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 84 m2 Mã tin: P2-5689 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 86 m2 Mã tin: P2-9688 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 84 m2 Mã tin: P2-6689 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 84 m2 Mã tin: P2-9693 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 86 m2 Mã tin: P2-9388 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 84 m2 Mã tin: P2-9389 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 84 m2 Mã tin: P2-9089 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 80 m2 Mã tin: P2-8191 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 84 m2 Mã tin: P2-6393 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 84 m2 Mã tin: P2-6793 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 800 $/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Mã tin: P2-7194 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 750 USD/tháng. Phòng ngủ: 2 WC 2 Diện tích: 90 m2 Mã tin: P2-8994 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339