Công bố 28 dự án khu đô thị du lịch kêu gọi đầu tư tại Cần Thơ