Thông tin diện tích và dân số các Quận, Huyện tại TP.Cần Thơ