Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội được TP.HCM chấp thuận