Hưng Long Residence

Loại: Đất Nền

Chủ đầu tư: Hiển Vinh Group

Giá (m²): 7,5 tr/m2

Tỉnh thành: Long An

Số căn: 2800 nền

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Hưng Long Residence

Loại:

Đất Nền

Số căn:

2800 nền

Giá (m²):

7,5 tr/m2

Tỉnh thành:

Long An