Mozac Thảo Điền

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Oxley Holding Limited

Giá (m²): 3000$/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 1

Số căn: 270 căn

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

25

Số căn:

270 căn

Giá (m²):

3000$/m2

Tỉnh thành:

Quận 2