Picity High Park

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Pi Group

Giá (m²): 32 - 35 tr/m²

Tỉnh thành: Quận 12

Số block: 6

Số căn: 2577 căn

Số tầng: 18

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Picity High Park

Loại:

Căn hộ

Số block:

6

Số tầng:

18

Số căn:

2577 căn

Giá (m²):

32 - 35 tr/m²

Tỉnh thành:

Quận 12