Stown Tham Lương

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Tecco Sài Gòn

Giá (m²): 20 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 12

Số block: 2

Số căn: 1000 căn

Số tầng: 18

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Stown Tham Lương

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

18

Số căn:

1000 căn

Giá (m²):

20 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 12