Ascent Garden Homes

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Tiến Phát

Giá (m²): 35 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 7

Số block: 2

Số căn: 540 căn

Số tầng: 25

Ascent Garden Homes

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

25

Số căn:

540 căn

Giá (m²):

35 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 7