STPlus Riverview

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Tecco

Giá (m²): 17 – 20 m2

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 2

Số căn: 600 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

STPlus Riverview

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

20

Số căn:

600 căn

Giá (m²):

17 – 20 m2

Tỉnh thành:

Bình Dương