Tecco Home An Phú

Loại: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Tecco

Giá (m²): 20 triệu/m2

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 1

Số căn: 420 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn Hộ

Số block:

1

Số tầng:

20

Số căn:

420 căn

Giá (m²):

20 triệu/m2

Tỉnh thành:

Bình Dương