Happy One Bình Dương

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group

Giá (m²): 279 tr/m2

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 2

Số căn: 497 căn

Số tầng: 21

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

21

Số căn:

497 căn

Giá (m²):

279 tr/m2

Tỉnh thành:

Bình Dương