Compass One Bình Dương

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Tây Hồ

Giá (m²): 27 tr/m2

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 1

Số căn: 400 căn

Số tầng: 19

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Compass One Bình Dương

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

19

Số căn:

400 căn

Giá (m²):

27 tr/m2

Tỉnh thành:

Bình Dương