Minh Quốc Plaza

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Phúc Đạt Group

Giá (m²): 22 tr/m2

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 1

Số căn: 400 căn

Số tầng: 23

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Minh Quốc Plaza

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

23

Số căn:

400 căn

Giá (m²):

22 tr/m2

Tỉnh thành:

Bình Dương