The EastGate Bình Dương

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Kim Oanh

Giá (m²): 720 triệu/căn

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 2

Số căn: 712 căn

Số tầng: 19

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

The EastGate Bình Dương

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

19

Số căn:

712 căn

Giá (m²):

720 triệu/căn

Tỉnh thành:

Bình Dương