Alva Plaza Bình Dương

Loại: Nhà Phố + Căn hộ

Giá (m²): 20 triệu/m2

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 3

Số căn: 2047 căn

Số tầng: 23

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Alva Plaza Bình Dương

Loại:

Nhà Phố + Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

23

Số căn:

2047 căn

Giá (m²):

20 triệu/m2

Tỉnh thành:

Bình Dương