Airport New Center

Loại: Nhà Phố

Chủ đầu tư: An Trường Thịnh

Giá (m²): 11 triệu/m2

Tỉnh thành: Đồng Nai

Số căn: 1000 nền

Airport New Center

Loại:

Nhà Phố

Số căn:

1000 nền

Giá (m²):

11 triệu/m2

Tỉnh thành:

Đồng Nai