Các dự án xung quanh tuyến đường Phạm Văn Đồng – Mới Nhất