Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 40 tr/m2

Tỉnh thành: Nhà Bè

Số block: 4

Số căn: 917 căn

Số tầng: 21

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Celesta Rise

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

21

Số căn:

917 căn

Giá (m²):

40 tr/m2

Tỉnh thành:

Nhà Bè